16 Ağustos 2015 Pazar

Sıkça Sorulan Sorular - TOMDER Soru&Cevap

,
  1.SORU: Otomotiv Mühendisleri Derneği’nin olmamasının sonucunda ortaya çıkan eksiklikler ve yaşanılan sorunlar nelerdir?
 • Cevap: Şu ana kadar yasal bir temsilcimizin olmamasından dolayı , kopuk bir süreç halindeyiz. Otomotiv Mühendisleri olarak bir birimiz ile iletişim sağlayabileceğimiz ve ortak sorunlar karşısında , birlikte hareket edebileceğimiz Resmi bir yüz yoktu karşımızda. İşte ; bu sebepten dolayı , daha önce de karşılaşılan bazı sorunları dile getirip ortak bir şekilde tepkimizi ortaya koyabildiğimiz tek ortam sosyal medya platformlarıydı. Lakin ; buda bir yere kadar etkili olabiliyor. Son zamanlarda örnek vermek gerekirse ; ÖSYM’nin YLSY 2015 kılavuzunda Otomotiv Mühendisleri adına kontenjan açıp, lakin otomotiv mühendisi almaması hadisesinde , bizler TOMO aracılığı ile sesimizi duyurabildiğimiz kadar ilettik. Oysa , dernek olsaydı eğer , bu işlemler daha kolay hal edilebilirdi. Otomotiv Mühendisliği bölümü öğrencileri ve mezunları karşılarında muhatap olacakları resmi bir kimlik gördükleri zaman , daha farklı bir uslüp ile inanarak ve güvenerek destek çıkabiliyor, bunu farkettik.
 • Kısacası ; Otomotiv Mühendisleri Derneği’nin kuruluş amacı ; başta Otomotiv Mühendisleri olmak üzere , otomotiv sektöründeki birçok sorunu dile getirip , çözüm arayışı içinde hep beraber hareket edeceğimiz yasal bir temsilcimiz olmasıdır, diyebiliriz.  2.SORU: Dernek , faaliyetlerini bölgesel olarak mı yürütecek? Yoksa şehirlerde kurulacak dernek şubelerinde , her şube kendinden mi sorumlu olacak?
 • Cevap: İlk etapta , derneğimiz merkezden diğer tüm bölgeleri yönetecek, Lakin ; en iki veya üç yerde bölge temsilciliklerinin kurulması gerektiği kanaatindeyiz. Özellikle sanayi bölgeleri başta olmak üzere. Fakat , bu merkezlerimizin kesin olarak hangi ilde kurulacağına şuan için belirsiz. Dernek üyelerimize derneğin yönetim merkezinin nerede kurulması gerektiği konusunda ve diğer şubelerde dahil , oylama usulü ile danışılabilir. Sonuç olarak ; derneği kurmadan ve kurduktan sonra , kurucu üyelerle ve danışmanlarımız ile ortak bir toplantı gerçekleştirmeden ve nihai sonucu da üyelerimize bildirmeden , şurada veya burada şube açılacak demek yanlış olur.

  3.SORU: Derneğin en erken ne zaman faaliyete geçirilmesi düşünülüyor?
 • Cevap: Otomotiv Mühendisleri Derneği’ni en geç 2017 Şubat ayına kadar kurmayı düşünüyoruz. Tabi hedefimiz en kısa sürede kurmak. Bunun içinde yoğun bir şekilde derneğin kuruluşuna destek arayışına çıktık. Bu konuda sizlerin de desteğini bekliyoruz. Önceliğimiz ; hedeflediğimiz üye sayısına ulaşmak. Minimum 1500 üye ile büyük bir adımla yola koyulacağız. Bu sayıya ulaşabilmek için Türkiye geneli tüm otomotiv mühendislerine ulaşmamız gerekiyor. Ön kayıtları www.tomder.org adresi üzerinden alıyoruz. Sizlerden ricamız , bu sayıya ulaşabilmek için , olduğunca birçok kişiye ulaşıp ön kayıt yaptırmanız. Neden ; 1500 kişi diye soranlar olacak elbet. Bununda nedeni , web adresimizden aldığımız ön kayıtlarda , daha sonradan vazgeçenlerinde olabileceğini hesaba katarak böyle bir üye sayısı hedefledik. 1500 ön kayıt yaptıranlardan yarısı vaz geçse , geriye kalan 750 kişi minimum sayı olarak yeterli olacaktır. Bir diğer asıl nedenimiz ise ; üye sayısı ne kadar çok olursa , resmi kayıtta alacağımız üyelik ücreti o derece azalacak. Çünkü , kişi başına düşen ortalama masraflarımız da azalmış olacak. Örneğin ; kesin olmaması kaydı ile belirtmiş olduğumuz kayıt ücreti ortalama 200-300 TL arası idi. Bu sadece bir seferliğine mahsus bir rakam ve kesinleşmiş bir ücrette değil. Üye sayımız arttıkça bu ücret daha da azalacak , 100 TL’ye kadar da düşebilir. İşte burada biraz da organize bir şekilde herkesin elini taşın altına koyması ve yardımcı olması gerek. Ne kadar kısa sürede hedeflediğimiz sayıya ulaşırsak. Derneği kurulumu da o derece çabuk olacak. Böylece , otomotiv mühendislerinin genel sorunları resmi makamlarla yüz yüze görüşülebilecek. Bu imkana sahip bir dernek olmayı hedefliyoruz.
  4.SORU: Şu anki bölge sistemi üzerinden mi devam edilecek yoksa her şehir, her üniversite için mi dernek şubeleri ,topluluklar vb. oluşturulacak?
 • Cevap: 2. Soru ile benzer bir soru. Cevap olarak da ekleme yapmak gerekirse ; her şehirde veyahut otomotiv mühendisliğinin olduğu her üniversitede dernek şubesi açmak, pek mantıklı görünmüyor. Bu aslında biraz arz ve talep işine benziyor. Herhangi bir şehirde şube açılması için , o şehirde , dernek şubemize kaç kişinin üye olabileceğini hesaplamak gerekir. Potansiyel olarak dernek şubesinin açılmasını gerektirecek nitelikte ve yeterlilikte olan yerlerde şubeler açılır. Aksi halde , bazı üniversitelerde 100 – 200 öğrenci var, bunların hepsinin üye olacağı garanti değil. Üstelik hepsi üye olsa dahi , bu üyelerin aylık dernek aidatları ile kendi şubelerinin masraflarını karşılayabilecek yeterlilik olacak mı gibi gibi birçok neden. Bu tür durumlarda , şube kurulamayacak yerler için en yakın şubeye bağlanma durumu düşünülebilir. Örneğin ; bir birine yakın 3 şehir için her birine ayrı ayrı şube kurmak yerine , birinde kurulan şubeye diğer ikisi de bağlanabilir. Bunlar zamanı gelince üzerinde hesap kitap yapılacak işler. Şimdiden stres yapmaya gerek yok.


  5.SORU: Kuruluş aşamasında herhangi bir şirket, sponsor vb. desteği alınacak mı?
 • Cevap: Bu konuda destek arayışlarımız , sanayi odaları , konfederasyonlar , sendikalar, sanayiciler v.s. gibi STK'lar ile görüşüp desteklemelerini isteyeceğiz. Bu konuda sponsor olabilecek herkese de kapımız açık. Böyle bir durumda sponsor olup ta bazı masraflarımızı üstlenen olursa şayet, üyelik ücretlerini düşürürüz. Olabildiğince , çoğunluğu öğrenci olan kardeşlerimize daha az yüklenmeyi gaye ediniyoruz. Lakin , herşeye rağmen , kendi göbek bağımızı kendimiz kesmeye hazır olmalıyız. Hiç kimseden yardım gelmese şayet bu işi bizler el ele verip hal edeceğiz. Başka çaremiz yok.
  6.SORU: Şu anki aşamada bize düşen görevler ve ayrıntıları neler?
 • Cevap: Şuan için , yapacağımız en önemli konu , herkesin çevresindeki tüm otomotiv mühendisleri başta olmak üzere , otomotiv sektöründe çalışan diğer bölümlerden mezun olsun veya olmasın , sanayici dahi olsa fark etmez. Otomotiv sektöründe çalışması yeterli. Herkese ulaşıp derneğe ön kayıt yaptırmasını sağlamalıyız. (Ön kayıtlarımızı www.tomder.org sitesi üzerinden alıyoruz. ) Ne kadar kısa sürede hedeflediğimiz üye sayısına ulaşırsak. Hemen ardından derneği kurma çalışmalarımızda başlamış olacak. Lütfen , kendi geleceğiniz için dahi olsa destek çıkın.  7.SORU: Dernek kuruluşunun bize maddi yükü olacak mı, olursa ne kadar olacak?
 • Cevap: Dernek olarak birçok hedefimiz var. Bunlar bazıları , üyelerimiz için teknik geziler düzenlemek, otomotiv sanayi ile birebir yüzleştirmek, birçok ana fabrika ve yan sanayileri de dahil olmak üzere sanayi ile mühendislerimizin iş birliği açısından seminerler ve konferanslar , etkinlikler düzenlemek. Otomotiv mühendisliği bölümün olduğu tüm üniversiteleri ziyaret etmek , oradaki öğrencilerle görüşmek , sorunlarını dinlemek ve bunlara çözüm bulmak. Üyelerimize dernek üyeliği için resmi kimlikler bastırmak, üyelerimiz için eğitim programları düzenlemek, kişiyi gerçek iş hayatına hazırlanması konusunda yardımcı olmak , eksikliklerini gidermek üzere v.s. , proje yarışmaları düzenlemek ve ödüllendirmek ve projelerin hayata geçirilmesi konusunda geri ödeme şartı ile maddi destekte bulunmak ve daha fazlası için melek yatırıcımlarla dernek aracılığı ile iş birliği yapmak. Bu liste uzayıp gider. Ayrıca ; dernekler için açılacak olan şubelerin ofisleri , ofis malzemeleri ve derneğin çalışanlarının giderleri. Bunların tamamı ayrı ayrı birer masraf demek. Bu sebepten ötürü , her dernekte olduğu gibi , bizim derneğinde bir aidatı olacak. Miktar olarak kesin bir rakam söylemek mümkün değil. Lakin ; yapmış olduğu çalışmalara göre ; 
Örnek Olarak :
 •  Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Üyelik Ücreti ve Yıllık Aidat OYDER, Yeni Üyelik Giriş Ücreti 600,00 TL , Yıllık Aidat 900,00 TL.’ dir. Giriş aidatı bir kereye mahsus yatırılıp, yıllık aidat her yıl Ocak ayında yatırılmak suretiyle yinelenir.

 •  KOMPOZİT SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ÜYELERİN ÖDEYECEKLERİ YILLIK AİDAT MİKTARI Madde 21 Üyelerin ödeyecekleri bir kereye mahsus giriş aidatı miktarı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yıllık aidat miktarı 2014 yılı için 2.200 TL, 2015 yılı için 2.400 TL olup,bu miktar, genel kurul tarafından azaltılabilir veya çoğaltılabilir.

 • Raylı Sistemler Derneği Derneğin Gelir Kaynakları Madde 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır. 1-Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 20 TL, aylık olarak ta 10 TL aidat alınır. Tüzel ve kamusal kuruluşların üye giriş ödentisi 500 TL, aylık tüzel ve kamusal kuruluşların aidatı 150 TL dir. Üniversiteler bünyesinde önlisans ve lisans öğrencilerinin giriş ödentisi 10 TL, aylık aidatı 3 TL dir. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye yönetim kurulu yetkilidir.Kısacası ; her derneğin bir gelir-gideri var. Gelir-gider oran ve miktarı ise yapılan çalışmaların kapsamıyla alakalı ve üye sayısı. Bizlerde , Türkiye geneline hitap etmeyi ve ciddi anlamda çalışmalar yapmayı hedeflediğimiz için , miktarı kesin olmamak şartı ile ilk giriş ücreti olarak 200-300 TL arasında bir miktar belirledik. Lakin , bu daha da azalabilir , üye sayısı hedefi aşarsa veyahut sponsor çıkarsa v.s.

 NOT: Bu ücret sadece bir seferliğine mahsus ilk giriş ücretidir. Bundan sonraki yıllık ücretler ise derneğin faaliyetleri ve üye sayısı göz önüne alınarak hesaplanıp belirlenecektir.
  8.SORU: TOMDER'e Kimler Katılabilir ? Üyelerimiz otomotiv ve makine mühendisleri mi yoksa otomotiv sektöründen herkes katılabilecek mi?
 • Cevap: Otomotiv Mühendisleri başta olmak üzere, otomotiv sanayicileri, otomotiv pazarlamacıları, iş adamları, otomotiv yan sanayi ve fabrikalarda çalışan herkes dahil olmak üzere, otomotiv sektöründe çalışan diğer mühendislik bölümlerinden mezun olmuş kişiler katılabilirler. Kısacası; otomotiv sektörü ile alakası olan herkese kapımız açık. Amacımızda zaten  Türkiye geneli otomotiv sektörü muhataplarını bir araya getirmek.


  9.SORU: Derneğin amacı nedir ?
 • Cevap: 1. Soru’da derneğin amacı belirtildi. 7. Soruda’da yapılması planlanan bazı çalışmalardan da söz edildi

  10.SORU: Dernek üyelerinin yapmakla yükümlü olduğu bağlı kalması gereken kurallar neler ?
 • Cevap: Dernek üyelerinin uyması gereken kurallar Dernek İçtüzüğünde Yazılı. Ayrıca, somut olarak dernek kurulmadı için kurallar henüz netlik kazanmış değil. Fakat , diğer dernek iç tüzükleriyle benzer nitelikler taşıyacaktır. İç Tüzüğün kesin hali , dernek kurulum aşamasındayken , dernek üyelerine gönderilecek olan Resmi Üyelik Formuna ek olarak dosya halinde iç tüzükte yer alacak. Resmi üyelik başvuruları ise ; yeterli çoğunluğa ulaştıktan sonra ıslak imza ile ilgili adrese posta yolu ile alınacak.  11.SORU : Dernek bizi hangi alanlarda nasıl temsil edecek?
 • Cevap : 1. Soru’da bu konuya değinildi. Ayrıca ekleme yapmak gerekirse ; dernek , otomotiv mühendislerinin bürokrasideki eli-kolu olacak. Dernek , sanayi ile iş birliğinde otomotiv mühendislerinin yasal temsilcisi olacak, böylece iş imkanları konusunda yaşanılan sıkıntıların giderilmesi için çalışmalar dernek aracılığı ile yürütülecek. Otomotiv sektöründe , başta Otomotiv Mühendislerinin istihdamının sağlanması için gerekli hak arayışları ve resmi makamlarla görüşmeler yürütülecek. Kısacası , dernek sizin büyük sesiniz ve gücünüz olacak. Lakin ; başta kişisel sorunlar değil genel sorunlarla ilgilenilecek.


  12.SORU: Dernek bize hangi konular da yardımcı olabilecek?

 • Cevap: Önceki sorunlarda , derneğin faaliyet alanları çerçevesinde ve özelliklede Otomotiv Mühendislerinin genel sorunları ile ilgilenilip , çözüm ve hak arayışı içerisinde yardımcı olunacak. Bunun yanı sıra , kişisel gelişiminize ve mesleki hayatınıza da katkı sunmak üzere , eğitimler, seminerler, teknik geziler , iş ve staj imkanlarının paylaşımı ve istihdam olanaklarının artırılması gibi konularda çalışmalar yürütülecek.


  13.SORU: Derneğe kayıt olmak için hangi belgeleri vermemiz lazım?
 • Cevap: Şuan çin sadece www.tomder.org üzerinden ön kayıt yaptırıyorsunuz. Yeterli sayıya ulaştığımızda resmi üyelik için ıslak imza ile imzalayıp dolduracağınız formlar sizlerle paylaşılacaktır. Bunlar ; üyelik formu , iç tüzük, aidatın ödenmesi taahhüdü v.s. gibi belgeler olacaktır.  14.SORU: Öğrenciler derneğe üye olabilir mi, olabiliyorsa öğrencilerden de katılım ücreti ve aidat alınır mı ?
 • Cevap: Derneğe otomotiv sektöründe olan herkes ; sanayici, iş adamı , yönetici, mühendisi ve öğrencilerde dahil üye olabilir. Derneğin kuruluş amacının merkezinde Otomotiv Mühendisleri olacak. Lakin ; yeteri kadar otomotiv mezunu yok, mezundan daha çok öğrenci var. Bu sebepten dolayı , öğrencilerden de ücret alınacak. Zaten derneği kurmaya çalışanlarda öğrenci, kısacası biz öğrenciler kendi sorunlarımızla kendimiz ilgilenmez isek , daha çooook bekler ve bekletiliriz. Bu işe bir yerden başlamak gerekiyordu ve başladık. Diğer öğrenci arkadaşlarında buna destek çıkması temennisiyle.

  15.SORU: Derneğin öğrencilere nasıl faydası olur ? Dernek üyelerine ne gibi ayrıcalıklar sağlanır?
 • Cevap: Dernek üyelerine ayrıcalıklar ve öğrencilere faydası ne olur ? Sorusunun yanıtı daha önceki sorularda , derneğin faaliyet alanları ve amacı gibi konularda zaten izah edildi. Örnek vermek gerekirse , tekrardan en son TOMO sayesinde 2015 YLSY olayını nasıl hal ettik ? Ve kimin faydasına oldu ? Birde bu işin dernek aracılığı ile daha büyük bir güç ile dile getirildiğini düşünelim.  16.SORU: Dernek toplantıları ne sıklıkla olur her üye katılabilir mi ?
 • Cevap: Dernek toplantılarının hangi zaman aralıklarında olacağını şuan için konuşmak çok erken. Dernek resmi olarak kurulduktan sonra iç tüzükte toplantı şekli ve kuralları belirlenecektir. Dernek toplantılarının da işlevsel olarak farklılıkları olur. Yönetim toplantısı mı ? Bilgilendirme toplantısı mı ? Konusu ve katılım şekli nasıl olacak bunlar dernek üyelerinin katılıp katılmayacağını belirler. Yönetim Toplantısına dernek üyesi katılmaz , yönetimdeki sorumlu kişiler katılır. Ama , bir bilgilendirme veyahut duyuru amaçlı toplanılacaksa , soru-cevap v.s. olacaksa , amacına göre üyelerde davet edilebilir.

  17.SORU: Katılım ücreti ve aidatlar neye göre belirleniyor herkes için eşit mi ?
 • Cevap: Dernek aidatları , derneğin faaliyetlerine ve diğer giderlerini karşılamak üzere belirlenir. Ayrıca bunda değişiklik yapmak , yönetim kurulunun kararına bağlı olacaktır. Belirleyici etkenler daha önceki maddelerde de izah edildi. Üye sayısı fazla ise , veya sponsor varsa gibi konularda mümkün mertebe üyelik aidatları kişi başına düşen miktar azaltılmaya çalışacaltır. Lakin ; bu konular arz ve talep işine benziyor dediğim gibi. Bugün eğer ciddi bir şekilde faaliyetler yürütüp , elle tutulur faydalı çalışmalar ve hizmetler bekleniyorsa buda ister istemez maliyet gerektirir. Ama yok , sadece resmi olarak varlığımızı sürdürelim , lakin hiç bir şey yapmayalım da denilebilir. Böyle bir durumda senede 10 TL ile de kişi başı aidatla idare edilir. Merkez ofisin kirası , elektirik ve suyu v.s. ödenir, bir kişi de hem sekreter hem başkan , başkan yardımcısı, mali sorumlu, öğrenci temsilcisi, v.s. olur. Fakat ; biz amacımızı hedeflerimizi belirledik. Ya adam akıllı bir dernek oluşturup , gerçekten haklarımıza sahip çıkacağız ve geleceğimizi hiç kimsenin eline bırakmayacağız. Yada , dernekmiş şuymuş buymuş hiç uğraşmadan ve göz boyamadan sözde dernek olmaktan uzak durur , kurmayız.
  18.SORU: Aidat ödemelerinde maddi sıkıntılarımız olursa kolaylık sağlanır mı ?
 • Cevap: Aidat ödemelerinde her ay düzenli ödeme yapamam durumu için bazı düzenlemeler yapılır. Örneğin ; herhangi bir ayın ödemesini yapamayan en geç 3 ay içerisinde yapmalı. 3 ay sonra hala yapamamış ise uyarılır ve 1 ay daha süre verilir. 4 ayın sonunda hala ödeme yapılmamış ise son bir uyarı yapılır ve 1 ay daha mühlet verilir ve bu süre içerisinde daha önceki tüm aidatları toplam olarak ödenmesi istenir. Buna rağmen ödeme yapılmamış ise , üyelik dondurulur. 1 sene içerisin de , birikmiş tüm aidatlar ödenmediği taktirde ise üyelikten silinir. Bu sadece bir örnek, bunun detayları ve nasıl olacağı , dernek kurulduktan sonra yönetim kurulunda görüşülür ve karara bağlanır, üyelere bildirilir. İç Tüzükte bunların hepsi detaylarıyla yer alacak. Yani üye olacak kişi , üye olmadan önce bu bilgileri okuyup imzalayıp o şekilde üyelik başvurusunda bulunabilecek.
  19.SORU: Dernek merkezi nerede olacak ?
 • Cevap: Dernek merkezi ve bölge şubelerinin nerede olacağı kesinleşmiş değil. Muhtemelen sanayi bölgelerinden birinde (İstanbul, Kocaeli, Bursa v.s.) veyahut bürokratik kimliğinden ötürü Ankara olabilir. Lakin , bu kesinleşmiş bir karar değil. En son üyelere , resmi üyelik başvuru formu gönderildiğinde , dernek merkezi ile ilgili anket formuda gönderilebilir. Böylece çoğunluğun isteği yerine getirilmiş olunur ki buda üyelere bir jest mahiyetinde olacaktır.

  20.SORU: Dernek ve üyeleri ile iletişim ve iş paylaşımını nasıl sağlayacağız?
 • Cevap: İletişim için resmi olarak kullanacağımız web sitede faaliyetlerimiz; seminerler , toplantılar, geziler, eğitimler v.s. gibi konular paylaşılacaktır. Ayrıca , toplu sms bilgilendirmesi ile de iletişim sağlanabilir. Dileyen kişi , bireysel olarak dernek şubelerini ve merkezi ziyaret edip görüşebilir veyahut telefonla arayabilir.
  21.SORU: Derneğin yeni kurulmasının dezavantajları var mı, varsa bizi etkiler mi ?
 • Cevap: Derneğin zararı olsaydı kurmayı planlamazdık. Dolayısıyla bir ihtiyaç olarak göründüğü için kurmamız gerekiyor. Birçok faydasının olduğunu göreceksiniz ki , zaten birçok meslek grubunun derneğinin olması ve hatta TMMOB’a bağlı odasının veyahut sendikasının olmasıda bir göstergedir. Şunuda eklemekte fayda var , derneğin bir diğer temel hedefi ise , derneğin kurulumundan sonra dernek üyeleri ile beraber Otomotiv Mühendisleri Odası’nın Resmi olarak hayata geçirilmesini sağlamak. Böylece hem dernek hem de TMMOB’da Otomotiv Mühendisleri Odası’nı bir arada koordineli yürüteceğiz. Birlikten daima güç doğar. Yalnız , her işte olduğu gibi yeni başlanan ve sıfırdan kurulan her şeyin kendine has bitmek bilmeyen bazı sorun ve sıkıntıları olacaktır. Bizler bu yükün altına girdik TOMO olarak başladık ve yıllarca çabaladık. En son dernek kurarak TOMO’yu daha rahat kurabileceğimizi düşündük. Çünkü ; dernek kurmak , oda kurmaktan daha kolay. Derneğimizde olmadığına göre kurulumunu gerçekleştirmeyi vazife edindik. Sizlerde bu taşın altına elinizi koyarsanız hep beraber tüm sorunlarımızın üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Sizlerde yürekten inanın. Sonuç olarak, bizler kendi sorunlarımızı hal etmezsek , inanın hiç kimse kılını kıpırdatmaz kolay kolay. Hele de makamlarında sandalyelerine yapışmış ve göbeği yağ bağlamış kişiler, bunlardan çok şey beklememek gerek.


Açıklama:  •  Sorular , derneğin ve TOMO’nun kuruculuğunu-öncülüğünü üstlenen Alican ŞİRİN tarafından verilmiştir. Herhangi bir resmi yükümlülüğü ve taahhüdü yoktur. Bunlar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Dernek veya TOMO resmi olarak kurulduktan sonra , yönetim kurulu tarafından belirlenen ve duyurulan açıklamalar resmi beyanat kazanır. Bunun haricinde , hiçbir şekilde okuyucu Alican ŞİRİN nezdinde hak iddia edemez ve talepte bulunamaz.
Devam... →